Líder Fijo

Amb tacs Hytrel®

375.00
Mesures

Líder Fijo té un bastidor metàl·lic lacat de 60x20mm oval. Els seves làmines de faig muntades sobre ròtules de cautxú especials amb Tacs Hytrel®. La zona lumbar està reforçada amb làmines de faig de 100mm. i disseny ergonòmic; la zona central també es troba reforçada i la zona d'espatlles està especialment dissenyada per millorar la flexibilitat.

Potes no incloses.