Maby làtex

Nucli de làtex

74.00
Mesures

En els assajos biomecànics realitzats al coixí amb nucli de làtex, obté òptims resultats quant a distribució uniforme del pes, la transpiració i la flexibilitat.