Potes de ferro

Potes de 25cm

0

Pota metàl.lica rodona i mètrica de 10. Acabat en pintura epoxi, gran resistència a l'impacte, corrosió i oxidació.

Omple el formulari per a sol·licitar més informació del producte (preus i disponibilitat)