Escuma HR

HR fa referència a High Resilience (Alta Resiliència), i s'utilitza principalment en el sector del descans per a denominar a les escumes utilitzades per a la fabricació de matalassos. Es caracteritzen per recuperar el seu estat original després d'haver estat sotmesos a una pressió.