Micromolles

Els Micromolles proporcionen un confort òptim superior a altres sistemes, complint amb tres condicions objectives per a garantir la salut del dorment: fermesa, acollida i higiene.