Natural Sleep

Els components d'aquests matalassos (escuma, coberta, nuclis, teixits) estan certificats per OECO-TEX® estàndard 100 per no contenir productes químics nocius. Els seus acabats han estat fabricats utilitzant cotó orgànic certificat per GOTS.

GOTS certifica que el cotó ha estat cultivat orgànicament i comercialitzat de forma justa i respectant els drets humans.